Oznamy a podujatia

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FZ TnUAD a do AS TnUAD za študentskú časť Akademickej obce FZ TnUAD

Kategória: Pre študentov
Utorok 15. of apríl 2014

V súlade s Uznesením 8/AS-FZ/2014 zo dňa 26.3.2014 „Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FZ TnUAD a do AS TnUAD za študentskú časť Akademickej obce FZ TnUAD“ Vám predkladáme „Listinu kandidátov“ na zástupcov študentskej...


XIII. SLOVENSKÝ GERIATRICKÝ KONGRES

Utorok 08. of apríl 2014

Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosťFakultná nemocnica TrenčínFakulta zdravotníctvaTrenčianskej univerzity Alexandra DubčekaSpolok lekárov v Trenčíneusporiadajúpod záštitou predseduTrenčianskeho samosprávneho...


POHYB A ZDRAVIE XI.

Kategória: Pre študentov, Pre zamestnancov, Podujatia
Piatok 04. of apríl 2014

Fakulta zdravotníctva

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Wydział Wychovania Fizycznego

Wydział Muzyki

Uniwersytet Rzeszovski

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova v Praze

Vás...


Doplňujúce voľby zástupcov študentskej časti akademickej obce FZ

Kategória: Pre študentov, OŠE, LVMZ, FYZ
Piatok 04. of apríl 2014

 

Akademický senát Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje doplňujúce voľby zástupcov študentskej časti akademickej obce FZ

v Akademickom senáte TnUAD...


OŠETROVATEĽSTVO A ZDRAVIE VIII.

Kategória: Pre študentov, Pre zamestnancov
Utorok 01. of apríl 2014

Vážené kolegyne a kolegovia,

Fakulta zdravotníctva, TnUAD v Trenčíne ,  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ÖGVP, Rakúska spoločnosť pre...


Správy od 1 do 5 z 148

1

2

3

4

5

6

7

Ďalšie >